برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
859.223.945 Alix 1
681.143.896 aminafz 2
417.172.192 mahdi0917 3
305.712.530 شش 4
146.826.113 Game_over 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 1.790.599.819 aminafz 1
€ 1.783.046.000 HaKHaMaNeSH 2
€ 1.285.058.737 Game_over 3
€ 1.169.105.060 DanTe 4
€ 965.791.918 شش 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
133 aminafz 1
100 Detrik 2
56 red 3
53 Amirbehdad 4
53 شش 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
1.077 DanTe 1
586 mehdi 2
543 77777777 3
385 007james 4
272 aminafz 5