برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
196.868.024 Alix 1
139.212.775 aminafz 2
64.313.982 شش 3
46.117.294 HaKHaMaNeSH 4
16.206.830 red 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 1.248.270.196 mahdi0917 1
€ 716.130.004 شش 2
€ 511.622.786 aminafz 3
€ 318.720.000 ناشناس 4
€ 85.703.853 Alix 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
108 aminafz 1
50 DimoEdgard 2
50 Alirezw 3
26 شش 4
15 Alix 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
533 mehdi 1
402 aminafz 2
147 mohammad1236 3
122 yeganeh 4
79 Hossein7777 5