برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
300.015.525 Mafiamakhfi 1
135.903.526 mahdi0917 2
67.476.641 SOROUSH 3
67.301.105 asav 4
66.253.024 hichkas 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 468.886.430 Mafiamakhfi 1
€ 289.550.603 mahdi0917 2
€ 58.534.000 Bahrambn 3
€ 52.603.000 ناشناس 4
€ 22.935.575 جهان 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
585 Mafiamakhfi 1
474 watthefaz 2
356 Admin_A 3
221 SOROUSH 4
215 ابوج 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
8.200 kia_yakuza 1
2.828 جهان 2
2.594 mahdi0917 3
1.539 Mafiamakhfi 4
1.172 Morbid 5